• ناموجود
باطری لپ تاپ ایسر  Acer Laptop battery Travelmate 4000-6cell

باتری لپ تاپ ایسر Acer Travelmate 4000 - 6cell

442,000 تومان

مرجع: 100103344

برند:

تعداد:

ناموجود

نشان ملی ثبت ساماندهی

نشان ملی ثبت ساماندهی

جهت احراز هویت مالک وب سایت

تضمین بهترین کیفیت و بازگشت وجه

تضمین بهترین کیفیت و بازگشت وجه

مرجوع کالا درصورت عدم رضایت تا 7روز

این باطری با مدل های زیر هم سازگار است:

Aspire 1xxx 1410, 1410T, 1411, 1411WLMi, 1412, 1412LC, 1412LM, 1412LMi, 1413, 1413LC, 1413LM, 1414, 1414L, 1414LC, 1414LM, 1414WL, 1415, 1415LMi, 1440, 1640, 1640LC, 1640Z, 1641, 1641LCI, 1641LM, 1641LMi, 1641WLMi, 1642, 1642WLMi, 1644, 1644WLMI, 1650, 1650Z, 1651, 1651NWLCi, 1651WLCi, 1651WLMi, 1652, 1652WLMi, 1654, 1654WLMi, 1680, 1680WLCi, 1680WLMi, 1681, 1681LC, 1681LCi, 1681LMi, 1681WLC, 1681WLCi, 1681WLM, 1681WLMi, 1682, 1682LCi, 1682LMi, 1682WLC, 1682WLCi, 1682WLM, 1682WLMi, 1683, 1683LMi, 1683WLM, 1683WLMi, 1684, 1684WLMi, 1685, 1685WLCi, 1685WLI, 1685WLMi, 1689, 1689WLMi, 1690, 1690LCi, 1690LMi, 1690WLC, 1690WLCi, 1690WLMi, 1691, 1691LCi, 1691LMi, 1691WL, 1691WLCi, 1691WLM, 1691WLMi, 1692, 1692LMi, 1692WCLi, 1692WLCi, 1692WLMi, 1693, 1693WLCi, 1693WLM, 1693WLMi, 1694 , 1694LMi, 1694WLCi, 1694WLMi, 1695, 1695WLMi, 1696WLMi

Aspire 3xxx 3000, 3000LC, 3000LCi, 3000LM, 3000LMi, 3000WLMi, 3001, 3001LC, 3001WLCi, 3001WLMi, 3002, 3002LC, 3002LCi, 3002LMi, 3002NLC, 3002NLCi, 3002NWLCi, 3002WLCi, 3002WLMi, 3003, 3003LC, 3003LCi, 3003LMi, 3003WCI, 3003WLCi, 3003WLM, 3003WLMi, 3004, 3004LCI, 3004LMI, 3004WLMi, 3005, 3005LCi, 3005WLCI , 3005WLMi, 3008, 3009, 3500, 3500WLCi, 3500WLMi, 3502, 3502LC, 3502LCi, 3502LMi, 3502NLCi, 3502WLC, 3502WLCi, 3502WLMi, 3503, 3503LCi, 3503NWLM, 3503NWLMi, 3503WLCi, 3503WLMi, 3505, 3505LMi, 3505WLMi, 3508, 3508WLMi, 3509, 3509WLMi, 3510

Aspire 5xxx 5000, 5000WLMi, 5001, 5001LCi, 5001LM, 5001LMi, 5001WLCi, 5001WLMi, 5002, 5002LC, 5002LCi, 5002LM, 5002LMi, 5002NWLMi, 5002WLCi, 5002WLM, 5002WLMi , 5003, 5003WLCi, 5003WLMi, 5004, 5004WLCi, 5004WLMi, 5005, 5005WLMi, 5010, 5012LMi, 5012WLMi, 5014LMi, 5014WLMi, 5050, 5050NWXMi, 5051, 5051ANWXCi, 5051ANWXMi, 5051AWXMi, 5051NWXCi, 5051NWXMi, 5051WXCi, 5051WXMi, 5052, 5052ANWXMi , 5052NWXCi, 5052NWXMi, 5052WXMi, 5053, 5053NWXMi, 5053WXMi, 5054, 5054WXMi, 5510, 5512, 5512WLM, 5512WLMi, 5513, 5513EWLM, 5513EWLMi, 5513WLMi, 5514, 5514WLMi, 5515, 5516, 5517

Extensa 2xxx 2300, 2301, 2301WLMi, 2303LC, 2303LCi, 2303LM, 2303LMi, 2303WLM, 2303WLMi, 2304WLM, 2308LCi, 2308NCLi, 2350

Extensa 3xxx 3000, 3000WLM, 3000WLMi, 3001LMi, 3001WLM, 3001WLMi, 3002LMi, 3002WLM, 3002WLMi, 3003WLM, 3003WLMi

Extensa 4xxx 4100, 4100WLMi, 4101WLM, 4101WLMi, 4102WLM, 4102WLMi, 4104WLM, 4104WLMi, 4120, 4130

Extensa 6xxx 6600

Travelmate 2xxx 2300, 2300LC, 2300LCi, 2300LM, 2300NLC, 2300NLCi, 2301, 2301LC, 2301LCi, 2301LM, 2301LMi, 2301NLC, 2301NLCi, 2301NXCi, 2301WLC, 2301WLCi, 2301WLM, 2301WLMi, 2301XC, 2301XCi, 2302, 2302LC, 2302LCi, 2302LM, 2302LMi, 2302NLC, 2302NLCi, 2302WLM, 2302WLMi, 2303, 2303LC, 2303LCi, 2303LM, 2303LMi, 2303NLC, 2303NLCi, 2303WLCi, 2303WLM, 2303WLMi, 2303XC, 2304, 2304LC, 2304LCi, 2304LM, 2304LMi, 2304NLC, 2304NLCi, 2304WLCi, 2304WLMi, 2304WNLCi , 2305, 2305LCi, 2305NLC, 2305NLCi, 2306, 2306LCi, 2308, 2308LCi, 2308LMi, 2308WLM, 2308WLMi, 2310, 2430, 2460, 2310LCi, 2312, 2312LC, 2312LCi, 2312LM, 2312LMi, 2312NLC, 2312NLM, 2312NWLC, 2312NWLCi, 2312NWLM, 2312NWLMi, 2312WLCi, 2312WLMi, 2313, 2313LC, 2313LCi, 2313LM, 2313LMi, 2313NLC, 2313NLCi, 2313NLM, 2313NLMi, 2313NWLM, 2313NWLMi, 2313WLC, 2313WLCi, 2313WLM, 2313WLMi, 2314, 2314WLMi, 2318, 2318NWLMi, 2318WLM, 2318WLMi, 2319, 2319NCLi, 2319NLCi

Travelmate 4xxx 4000, 4000LCi, 4000LMi, 4000M, 4000NLCi, 4000WLCi, 4000WLMi, 4001, 4001LC, 4001LCi, 4001LM, 4001LMi, 4001NLCi, 4001WLC, 4001WLCi, 4001WLM, 4001WLMi, 4001XCi, 4002, 4002LC, 4002LCi, 4002LM, 4002LMi, 4002NLCi, 4002WLCi, 4002WLM, 4002WLMi, 4004, 4004LMi, 4005, 4005LMi, 4005WLM, 4005WLMi, 4009, 4009LCi, 4010, 4010WLCi, 4011, 4011LCi, 4011LMi, 4011WLCi, 4011WLMi, 4012, 4012NLCi, 4015, 4015LCi, 4015LMi, 4020, 4020NWLCi, 4020WLCi, 4020WLMi, 4021 , 4021LCi, 4021LMi, 4021NWLCi, 4021NWLMi, 4021WLCi , 4021WLMi, 4022, 4022NWLMi, 4022WLCi, 4022WLMi, 4024, 4024WLMi, 4025, 4025LCi, 4025LMi, 4060, 4060LCi , 4060LMi, 4061, 4061LCi, 4061LMi, 4061NLCi, 4061NLMi , 4061WLCi, 4061WLMi, 4062, 4062LCi, 4062LMi, 4062WLCi, 4062WLMi, 4064, 4064LMi, 4064WLMi, 4070, 4080, 4100, 4100LCi, 4100LMi, 4100WLM, 4100WLMi, 4101, 4101LCi, 4101LM, 4101LMi, 4101WLC, 4101WLCi, 4101WLM, 4101WLMi, 4102, 4102LC, 4102LCi, 4102LM, 4102LMi, 4102NLCi, 4102NLMi, 4102NWLCi, 4102NWLMi , 4102WLC, 4102WLCi, 4102WLM, 4102WLMi, 4103, 4103LCi, 4103LMi, 4103WLCi, 4104, 4104WLMi, 4106, 4106WLMi, 4500, 4500ALCi, 4500LCi, 4500LMi, 4500WLCi, 4500WLMi, 4501, 4501ALC, 4501ALCi, 4501LC, 4501LCi, 4501LMi, 4501WLC, 4501WLCi, 4501WLM, 4501WLMi, 4502, 4502ALCi, 4502LC, 4502LCi , 4502LMi, 4502WLCi, 4502WLM, 4502WLMi, 4503, 4503LCi, 4503LMi, 4503WLCi, 4503WLMi, 4504, 4504LM , 4504LMi, 4520, 4530, 4600, 4601, 4601LC, 4601LCi, 4601LM, 4601LMi, 4601WLM, 4601WLMi, 4602, 4602LCi, 4602LMi, 4602WLM, 4602WLMi, 4603, 4603WLCi, 4603WLMi, 4604, 4604WLCi, 4604WLM, 4604WLMI

Travelmate 5xxx 5100, 5110, 5600, 5602WSMi, 5604WSMi, 5610, 5612WSMi, 5614WSMi, 5620, 5620WSMi, 5623, 5623WSMi, 5624WSMi, 5670, 5672WLMi


P/N 4UR18650F-1-QC192, 4UR18650F-2-QC140, 4UR18650F-2-QC141, 4UR18650F-2-QC218, 916-2990, 916-3020, 916-C2990, 916-C3020, BT.00403.004, BT.00404.004, BT.00407.001, BT.00407.007, BT.00603.042, BT.00604.007, BT.00607.016, BT.00803.014, BT.00803.017, BT.00804.011, BT.00804.014, BT.00805.007, BT.T5003.0001, BT.T5003.001, BT.T5003.002, BT.T5005.000, BT.T5005.0002, BT.T5005.001, BT.T5005.002, BT.T5007.0001, BT.T5007.001, BT.T5007.002, BTP-03003, BTP-AS1681, CGR-B/423AE, LC.BTP01.013, LC.BTP01.014, LC.BTP03.003, LCBTP03003, LIP-4084QUPC, LIP-6198QUPC, SQU-401

برند مرجع
100103344

جدول اطلاعات مقادیر
نوع کالا Battery
برند Acer
گارانتی 6 ماه گارانتی FLPC
سلول 6cell
ظرفیت باطری 4400mAh
رنگ مشکی Black