بخش تعمیرات لپ تاپ پارت از سال 1392 آغاز به کار کرده است .این بخش مجهز به ابزارهای تخصصی تعمیرات از جمله دستگاه تعویض چیپ می باشد.

بخش تعمیرات 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    موجود بودن
      وضعیت